Sie sind hier: / CD

Various

Phillipines: Bangon! (Arise!)

Art.Nr.: PAR-00023
Phillipines: Bangon! (Arise!)
4 Wochen
17,00 € inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.

Titel

01. Alerta, Katipunan (On the Alert, Katipunan)
02. Habilin ni Bonifacio (In Memory of Bonafacio)
03. Ang Bay an Kong Hirang (Medley for My Native Land): Ang Bay Ko Ang Bay an Kong Hirang (Medley for My Native Land): Kung Tuy o na Ang Luha Mo Aking Bayan)
04. Babaing Walang Kibo (Oppressed Women, Unite and Fight!)
05. Gumising Ka, Kabataan (Youth, Rise Up!)
06. Manggagawa at Magbubukid (Workers and Peasants, Arise!)
07. Awit Ng Rebolusyonaryo (Song of the Revolutionary)
08. Bandilang Pula (Wave the Red Flag)
09. Mendiola (Mendiola Street)
10. Ang Masa (The Masses (Are the Makers of History))
11. Pakikibaka (The Struggle Will Be Victorious)
12. Tao Ang Mahalaga (The People are the Decisive Force)
13. Awit Ng Pakikibaka (Song of the Struggle)
14. Luksampati (Song of Grief and Courage)
15. Pagbabalikwas (Break the Chains!)
16. Ang Bagong Hukbong Bayan (Anthem of the New People’s Army)
17. Ibagsak Ang Impery Alismong Kano (Down with U.S. Imperialism )
18. Arawna Na Lubhang Mapanglaw (Day of Deep Mourning)
19 Internasyonal (The nternationale)

Aktueller Artikel Phillipines: Bangon! (Arise!) Various
Phillipines: Bangon! (Arise!)
Art.Nr.: PAR-00023